Privacyverklaring

https://update-website.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van https://update-website.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een inschrijving voor de nieuwsbrief op de website aan https://update-website.nl verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw naam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres
  4. Uw onderwerp van het mailcontact
  5. Hoe u ons gevonden hebt

WAAROM https://update-website.nl DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Privacyverklaring update website

https://update-website.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan https://update-website.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

https://update-website.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

https://update-website.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

ONZE NIEUWSBRIEVEN

https://update-website.nl gebruikt Mailchimp® om u naar wens nieuwsbrieven te sturen per email op basis van de door u aan ons doorgegeven persoonsgegevens. Wij hebben met Mailchimp® een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Update-Website.nl.
https://update-website.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

https://update-website.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van https://update-website.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens van Update-Website.nl

Update-Website.nl is als volgt te bereiken:

Doemakkers 15 , 7861BG te Oosterhesselen
Telefoon: 06 53926253
Email: info@update-website.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 73550973

Share This